KODEKS ETYKI

TRAMONTANA SAILING TEAM 

OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE 

 

 §1

 

Działalność  TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE opiera się na świadczeniu usług szkoleniowych i usług turystycznych.  

 

§2

 

Misją TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE jest dążenie do oferowania najwyższej jakości usług szkoleniowych i turystycznych prowadzonych przez merytoryczną i profesjonalną kadrę, wykorzystując innowacyjne metody nauczania. 

 

§3

 

Nadrzędnym celem  jest TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE zwiększanie wartości firmy poprzez optymalne wykorzystanie zasobów intelektualnych, materialnych i organizacyjnych w zakresie świadczonych usług szkoleniowych i turystycznych.

 

§4

 

TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE dokłada wszystkich starań, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie merytorycznym i jasno określa zasady współpracy. 

 

§5

 

 TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE podejmuje się działań, do których posiada kompetencje, uprawnienia i kwalifikacje stając się w branży szkoleniowej i turystycznej zaufanym partnerem. 

 

§6

 

TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE oferuje usługi dopasowane do potrzeb klienta indywidualnego i grupowego mając na uwadze specyfikę firmy i oczekiwania Klienta. 

 

§7

 

TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE powierza prowadzenie szkoleń i rejsów turystycznych jedynie wykwalifikowanej kadrze, która z empatią, cierpliwością i profesjonalnym podejściem do klienta realizuje usługę szkoleniową i turystyczną na najwyższym poziomie.  

§8

 

TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE posiada politykę bezpieczeństwa danych osobowych gwarantując ochronę danych osobowych uczestników, którzy zapoznając się z klauzulą informacyjną  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

§9

 

TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE przestrzega praw autorskich i posługuje się materiałami autorskimi lub materiałami, do których nabyła prawo. 

 

§10

 

TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE w swojej działalności przestrzega zasad uczciwej konkurencji.

 

§11

 

TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE w swojej działalności na pierwszym miejscu stawia na jakość świadczonych usług zachowując zasady poufności pracy z naszym Klientem.

 

§12

 

TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE w swojej działalności stawiając na jakość posługuje się ankietami zadowolenia Klienta a także referencjami, aby poprzez ewaluację działań dążyć do osiągnięcia najwyższego zadowolenia naszych Klientów.  

§13

 

 TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE przyjmujący zlecenie wykonania usługi szkoleniowej lub turystycznej zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od uczestników rejsów, zleceniobiorców i podmiotów współpracujących oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

 

§14

 

TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody uczestników rejsów, zleceniobiorców i podmiotów współpracujących w  innym celu niż wykonanie usługi chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

 

§15

 

TRAMONTANA SAILING TEAM – OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.