Klauzula informacyjna dla uczestników usług świadczonych przez podmiot, których dane są przetwarzane 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR),

 

 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest: 

OLIWIA KRAUZE USŁUGI KREATYWNE,

 1. Bukowa 21, 84-230 Rumia, NIP 5882463614 
 1. Celem przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest przeprowadzenie szkolenia/rejsu turystycznego/wystawienie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu/ubezpieczenia. 
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie Pana /Pani dobrowolna zgoda. 
 3. Odbiorcą Pana / Pani danych osobowych będzie administrator i jego pracownicy posiadający upoważnienia do przetwarzania danych osobowych .  
 4. Pana /Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami. 
 5. Ma Pan/ Pani prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 • przenoszenia danych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.  Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 3. Dane udostępnione przez Pana / Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych osobowych.

Informujemy także, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Zapoznając się z powyższą klauzulą i decydując się na współpracę z naszą firmą przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.